Välkommen till EasyFit Games

Är du redo för en utmaning?

Tävlingen EasyFit Games har två olika serier för män och kvinnor; Open (öppen för alla) och Masters (över 40-åringar). Deltagaren ska utföra sju (7) på förhand bestämda övningar så snabbt som möjligt mot klockan. Tävlingsprestationen ska utföras under övervakning av personalen på EasyFit-centret. 

De fyra (4) bästa tävlande i varje serie får delta i Finlandsfinalen där vinnarna kröns till Finlands EasyFit Games mästare 2019!

Träningsmoment

1
400 meter löpning (löpband – max 18 km/h)
2
30 x frontsquat med kettlebell (män 24 kg / damer 16 kg)
3
30 x armhävning (män norm. / damer knäna i marken)
4
30 x framåtsving med kettlebell med båda händer (män 24 kg / damer 16 kg)
5
30 x coreträning på rygg
6
30 x hantelsving med båda händer (män 12 kg / damer 8 kg)
7
400 meter rodd (roddergometer - motstånd 8)

Serier

Tävlingen EasyFit Games har två olika serier för män och kvinnor – Open som är öppen för alla samt Masters som är avsedd för personer över 40 år.

OPEN

Öppen för alla

MASTERS

För över 40

Regler

Man kan delta i tävlingen EasyFit Games via den elektroniska anmälningsblanketten på webbsidan easyfit.fi/games. En person kan anmäla sig/utföra tävlingen endast en (1) gång inom ramen för tävlingstiden. Anmälan till tävlingen öppnar 25.2.2019 och tävlingen kan utföras under tiden 1.3−27.3.2019. Tävlingen är öppen för alla och det är gratis att delta.

Personen ska i samband med anmälan välja det EasyFit-center där hen vill utföra tävlingen. Personalen på EasyFit-centret kontaktar personen två (2) vardagar efter anmälan och kommer tillsammans med deltagaren överens om tidpunkten för när prestationen ska ske på EasyFit-centret. Tävlingsprestationens maximala längd är 15 minuter. I EasyFit Games ska deltagare utföra sju (7) på förhand fastställda övningar så snabbt som möjligt mot klockan. EasyFits personal visar deltagaren rätt teknik före tävlingen och fungerar som övervakare och tidtagare under tävlingen. Efter avslutad prestation lagrar EasyFit-centrets personal deltagarens tävlingstid på easyfit.fi/games under 'Resultattavla', där samtliga tävlingsprestationer kan ses i realtid.

Torsdag 28.3.2019 bjuder tävlingsarrangören in de fyra (4) bästa deltagarna i varje tävlingsserie till EasyFit Games Finlandsfinal som arrangeras i EasyFit Tampere i centrum (Pirkankatu 8, Tammerfors) lördag 30.3 kl. 12−17. Finalen videofilmas.

Priser

I tävlingen EasyFit Games delas skilt för sig ut a. EasyFit-centerspecifika priser och b. EasyFit Games Finlandsfinals priser

EasyFit-centerspecifika priser: Samtliga EasyFit-centers tre (3) bästa deltagare från varje enskild tävlingsserie får centerspecifika produktpriser, som kan variera mellan olika center. Närmare uppgifter om priserna får du av kundtjänst på ditt EasyFit-center.

EasyFit Games Finlandsfinal: De tre (3) bästa deltagarna i varje tävlingsserie får medalj och dessutom får vinnaren i varje tävlingsserie ett penningpris på 500 euro.

ANMÄLAN